Wannberg & Co - Hus och Kulturmiljö 

Ett urval av projekt

Fjällgatan - kontor

Färgsättning och inredning av kontor i 1700-tals hus på Södermalm. Inköp av äldre möbler och armaturer, kombinerade med modern ny inredning. Klart 2022.

Vårdplaner

Sammanställning av vårdplaner för ett urval hembygdsgårdar i länet. För Stockholms läns museum. 2021 och 2022.


Hållsätra 6, Sätra - fasader

Konsekvensanalys av förslag till renovering av flerbostadshus från 1960-talet i Sätra. Byte av fönster, renovering av fasader, balkonger och portar. För Einar Mattsson. Klart 2022.

Solberga - trapphus

Färgundersökning och kulturhistorisk karaktärisering av trapphus inför renovering. Flerbostadshus från 1950-talet i Solberga i Stockholm. För Stockholmshem. Klart 2021.

Tumba bruk

Arbete med området och byggnaderna på byggnadsminnet Tumba bruk i Botkyrka. Ombyggnader, renoveringar m.m. Förvaltas av Statens fastighetsverk. Påbörjat 2019.

Kv. Luna - trapphus

Trapphusrenovering med ny gestaltning, ommålning samt nytt säkerhetsparti, ny kulörsättning, nya armaturer m.m. Flerbostadshus från 1600-talet i Gamla stan. Beställare BRF. Klart 2021.

Kv. Luna - fasader

Fasadrenovering, omputsning och renovering av fönster, återställande av taklist, renovering och ommålning av entréport. 2021.

P A Fogelströms gymnasium

Gamla Frans Schartaus handelsinstitut. Nationalromantisk skolbyggnad invigd 1915. Genomgripande ombyggnad och renovering. Beslut och ställningstaganden för alla åtgärder: materialval, kulörval, armatur, möblering, placering av ny hiss, hantering av ursprungliga byggnadsdetaljer och inredning m.m. Nyinvigd 2019.

Saltsjöbadens friluftsbad

Renovering av stenkista och fasader på kallbadhus, uppfört under 1900-talets första decennier i Nacka. Byggnadsminne, tillståndsansökning och medverkan i enlighet med kulturmiljölagen. Påbörjat 2018.

Kv. Vargen

Genomgripande renovering och upprustning av bostadskvarter från 1950-talet i Sundbyberg, skyddat i detaljplan. Sakkunnig kulturvärden i enligt med plan- och bygglagen. Påbörjat 2020.

Ringvägen 104 och 106

Färgsättning av trapphus i flerbostadshus från 1910-talet i Stockholm. Ny kulörsättning till väggar och tak, lägenhetsdörrar, fönster och hissar, nya armaturer och radiatorer, lagning av marmorgolv, m.m. Beställare BRF. Klart 2021.

Kv. Ajax

Omfattande renovering och modernisering av flerbostadshus från 1600-talet i Gamla stan. Sakkunnig kulturvärden i enlighet med PBL. 2019-2020.