Wannberg & Co - Hus och Kulturmiljö 

Projekt i urval

Saltsjöbadens friluftsbad

Renovering av stenkista och fasader på kallbadhus, uppfört under 1900-talets första decennier i Nacka. Byggnadsminne, tillståndsansökning och medverkan i enlighet med kulturmiljölagen. 2018-2021.

Kv. Vargen

Genomgripande renovering och upprustning av bostadskvarter från 1950-talet i Sundbyberg, skyddat i detaljplan. Sakkunnig kulturvärden i enligt med plan- och bygglagen. 2020.

Urvädersgränd

Färgsättning samt rådgivning vid renovering av trapphus i flerbostads-hus från början av 1900-talet i Stockholm. 2019-2020.

Kv. Ajax

Omfattande renovering och modernisering av flerbostadshus från 1600-talet i Gamla stan. Sakkunnig kulturvärden i enlighet med PBL. 2019-2020.