Wannberg & Co - Hus och Kulturmiljö 

Wannberg & Co är en konsultfirma där du kan få hjälp med alla slags uppdrag som rör byggnadsantikvariska frågor, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturmiljöer.

Typiska uppdrag är antikvariska förundersökningar och utlåtanden i samband med lovärenden. Vi är med som sakkunniga kulturvärden vid ombyggnads- och renoveringsprojekt. Andra typer av uppdrag kan vara vårdprogram, inventeringar, kulturmiljöutredningar och rådgivning i byggnadsvårdsfrågor. Vi jobbar också med utformning av trapphus och färgsättning i historiska byggnader eller rådgivning i samband med renovering och ombyggnad.
Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor eller vill veta mer.
material flerbostadshus renovering kulör fasad tak kontorsbyggnad rivning trapphus skola villa fönster entré armatur gård industrifastighet kulturmiljö byggnadsminne ombyggnad exteriör interiör ytskikt

1600-tal 1700-tal 1800-tal 1900-tal