Wannberg & Co - Hus och Kulturmiljö 
Om företaget

Wannberg & Co AB drivs av mig

Maria Wannberg, byggnadsantikvarie och konstvetare verksam i Stockholm. Jag arbetar sedan många år som konsult och innan dess har jag arbetat på museer och stadsbyggnadskontor. Min inriktning som byggnadsantikvarie är framförallt de byggnadsnära uppdragen och erfarenheten av material och byggnadsteknik började med utbildningen Tillämpad byggnadsvård - Traditionella hantverk på Uppsala universitet/Campus Gotland. Det stora intresset för arkitektur och konst gav en examen i Konstvetenskap på Stockholms universitet.
Jag är certifierad sakkunnig kulturvärden (K) och styrelsemedlem i Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier, SPBA. Sedan 2021 är jag engagerad som styrelsemedlem i Bebyggelshistoriska föreningen.

& Co utgörs av de duktiga

konsultkollegor jag samarbetar med i olika uppdrag och projekt, byggnadsantikvarier och arkitekter. Jag samarbetar också med min tidigare arbetsgivare Nyréns Arkitektkontor.